Aktualności

Praktyki / Procedura postępowania

06-03-2021 r.
, red. Zdzisław Jedynak

Dotyczy: st. stacjonarne i niestacjonarne

REALIZACJA

Zgodnie z planem studiów dla kierunku Logistyka do odbycia praktyki studenckiej są zobowiązani wszyscy studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia. Praktyki trwają 4 tygodnie, w tym 20 dni roboczych, w łącznym wymiarze 120-160 godz. Realizowane są po IV semestrze w okresie wakacji (lipiec-wrzesień). Na pisemny wniosek studenta Dziekan WZ może wyrazić zgodę na odbycie praktyki w innym terminie. Jednakże ich realizacja w trakcie trwania semestru nie może zakłócać zajęć dydaktycznych. Szczegółowe zasady odbywania praktyk studenckich określa Zarządzenie nr 4/2013 Rektora PRz z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie zasad organizacji praktyk dla studentów Politechniki Rzeszowskiej .

W związku z sytuacją epidemiologiczną dopuszcza się następujące formy realizacji praktyk:

 • stacjonarnie w zakładzie pracy na podstawie porozumienia;
 • zdalnie w zakładzie pracy na podstawie porozumienia;
 • zaliczenie praktyki bez jej odbywania na podstawie pracy zawodowej itp. po uzyskaniu akceptacji Opiekuna Praktyk Studenckich (OPS).

 PROCEDURA POSTĘPOWANIA:

Student wypełnia i przesyła e-mailowo na adres  OPS następujące dokumenty:

 • wypełniony druk umowy
 • informację o praktykancie do tabeli zbiorczej
 • informację dla ubezpieczyciela

Ostateczny termin składania wymienionych dokumentów to 15 maj 2021 roku.

Jeżeli praktyka będzie się odbywać w trakcie trwania semestru Student powinien poinformować OPS i złożyć podanie do Prodziekana ds. Kształcenia o wyrażenie zgody. W trakcie trwania semestru praktyka może się odbywać najwyżej 1-2 dni w tygodniu (co będzie uzależnione od harmonogramu zajęć).

OPS sprawdza nadesłane dokumenty i w razie wątpliwości lub błędnego wypełnienia odsyła Studentowi. Po uzyskaniu akceptacji przez Opiekuna, Student drukuje umowę w 3 egzemplarzach. Każdy z egzemplarzy podpisuje Student i uprawniony przedstawiciel zakładu pracy. Następnie Student składa wszystkie 3 egzemplarze wraz zaadresowaną na swój adres korespondencyjny kopertą w formacie A4. Po podpisaniu umowy przez Prodziekana ds. Kształcenia, Student otrzymuje pocztą 2 egzemplarze. Jeden egzemplarz umowy jest dla Studenta, a drugi dla Pracodawcy. Student może rozpocząć praktykę dopiero po otrzymaniu przez Opiekuna umowy podpisanej przez Studenta i Pracodawcę. Wtedy też Student jest ubezpieczany.

 Przy ustalaniu początku odbywania praktyk proszę uwzględnić czas trwania opisanej procedury (około 3 tygodni).

UWAGI:

 • przesłany mail zawierający dokumenty do sprawdzenia przez OPS powinien zawierać w tytule:

 Praktyki-umowa 2021 / st. (nie)stacjonarne / Nazwisko i imię studenta

np. Praktyki-umowa 2021 /st. stacjonarne/Kowalski Jan

 • załączone pliki powinny zawierać następując nazwę:

 wypełniony druk umowy

 w przypadku st. stacjonarnych:

 S_Nazwisko i imię studenta_nr indeksuWZ2021_umowa

np. S_Kowalski Jan_159202WZ2021_umowa

 w przypadku st. niestacjonarnych

 N_Nazwisko i imię studenta_nr indeksuWZ2021_umowa

np. N_Kowalski Jan_159202WZ2021_umowa

 informację o praktykancie do tabeli zbiorczej

 S_Nazwisko i imię studenta_nr indeksuWZ2021_baza

np. S_Kowalski Jan_159202WZ2021_baza

 N_Nazwisko i imię studenta_nr indeksuWZ2021_baza

np. N_Kowalski Jan_159202WZ2021_baza

 informację dla ubezpieczyciela

S_Nazwisko i imię studenta_nr indeksuWZ2021_ubezpieczenie

np. S_Kowalski Jan_159202WZ2021_ubezpieczenie

 N_Nazwisko i imię studenta_nr indeksuWZ2021_ubezpieczenie

np. N_Kowalski Jan_159202WZ2021_ubezpieczenie

zmiana terminu (skan zatwierdzonego dokumentu przez właściwego Dziekana)

S_Nazwisko i imię studenta_nr indeksuWZ2021_prośba

np. S_Kowalski Jan_159202WZ2021_prośba

 N_Nazwisko i imię studenta_nr indeksuWZ2021_prośba

np. N_Kowalski Jan_159202WZ2021_prośba

 Ponadto:

 • wszystkie dokumenty Student wypełnia w wersji elektronicznej;
 • w przypadku wypełniania dokumentu we wskazanym miejscu „….” proszę zamieścić wymagane dane i usunąć niepotrzebne znaki „…”;
 • wymagane dokumenty znajdują się w załączniku wraz z przykładem (wzór usuwamy).

 UWAGA: Proszę bezwzględnie przestrzegać powyższych ustaleń inaczej dokumenty nie będą akceptowane.

Osoby, które będą ubiegać się o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia, po uzyskaniu akceptacji OPS i pisemnej zgody właściwego Dziekana, mają obowiązek przygotować i dostarczyć wymagane dokumenty do 15 maja 2021 r.

Jeśli będą pytania/wątpliwości proszę o kontakt (zgodnie z wytycznymi).

https://zjedynak.v.prz.edu.pl/aktualnosci/dyzur-dydaktyczny---kontakt-11.html

Powodzenia

 

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję